С разрастването на дейността си ръководството на „Техно Прес“ ЕООД осъзнава голямото значение и предимствата на функционираща Система за управление на качеството.

  • 2016 г. – Още в началото на годината успешно преминахме сертификация по новата версия на стандарт ISO 9001:2015, което ни нареди сред първите фирми в България, решили се на този преход.
  • 2016 г. - От септември месец в „Техно Прес“ ЕООД функционира Ингерирана система за управление на качеството и околната среда, след въвеждането на стандарт ISO 14001:2015.
  • 2017 г. – До края на годината е планирано въвеждане на стандарт ISO 50001:2011 във връзка със спечелен от „Техно Прес” ЕООД Европроект и неговото ефективно усвояване.