Договор BG16RFOP002-2.077-0630

„Техно Прес” ЕООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077, „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

За повече информация вижте ТУК.

ДОГОВОР BG16RFOP002-2.083

„Техно Прес” ЕООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

За повече информация вижте ТУК.

ДОГОВОР BG16RFOP002-2.040-0881-C01

„Техно Прес” ЕООД  успешно приключи, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.040-0881-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД, чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

По проекта са доставени и пуснати в експлоатация 2 бр. Автоматични машини за топъл печат Марка YAWA, Модел TDS 1060.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

„Техно Прес“ ЕООД, в качеството си на бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.040-0881-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД, чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, кани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел информиране за изпълнените дейности по договора, постигнатите цели и очакваните дългосрочни резултати за предприятието.

Събитието ще се състои на 22.07.2020 г., сряда, от 10 часа в производствената база на „Техно Прес“ ЕООД в гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов“ 19, при спазване на наложените в страната противоепидемични мерки.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за избор на изпълнител на бенефициент „ТЕХНО ПРЕС” ЕООД по договор  №  BG16RFOP002-2.040-0881-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД, чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на Автоматична машина за топъл печат – 2 бр.

Крайна дата за подаване на оферти 30.03.2020.

Документи за изтегляне:
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

„Техно Прес“ ЕООД, в качеството си на бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.040-0881-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД, чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“., кани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел информиране за целите на проекта.

Събитието ще се състои на 16.03.2020 г., сряда, от 10 часа в производствената база на „Техно Прес“ ЕООД в гр. Асеновград, ул. „Сава Катрафилов“ 19.

На събитието ще бъде представена  основната цел на проекта – подобряване на производствения капацитет за повишаване на конкурентоспособността на компанията „Техно Прес“ ЕООД и засилване на експортния потенциал на дружеството.

Договор BG16RFOP002-2.040-0881-C01

„Техно Прес” ЕООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.040-0881-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД, чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
За повече информация вижте ТУК.

Оферта за спирали тип „гребен“ на кангал

Технопрес ООД предналага на клиентите си специална оферта за спирали тип „гребен“ на кангал:

Размер Зъби Цена
¼ 94000 105 лв
5/16 62000 105 лв
 3/8 44000 105 лв
5/ 8 11000 88,75 лв
½ 27000 97,45 лв
9/16 22000 100,80 лв
¾ 8400 84,00 лв
7/16 32000 100,15 лв
1 4500 82,55 лв

 

Наличните цветове са: бял, черен и сребрист.

Обявените цени са без ДДС.

За поръчки:

Ралица Хорозова – rhorozova@technopress.bg – 0889738833
Емилия Стоянова – estoyanova@technopress.bg – 0888206566

Договор BG16RFOP002-3.001-0595- C01

„ТЕХНО ПРЕС” ЕООД приключи изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0595-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „Техно Прес“ ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
За повече информация вижте ТУК.

Договор BG16RFOP002-2.001-0330-C01

„ТЕХНО ПРЕС” ЕООД приключи изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG16RFOP002-2.001-0330-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД  чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.”, финансиран по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
За повече информация вижте ТУК.