Изработка на всякакви видове календари – многолистови, еднолистови, пирамидки, със спирала или двойносгънати лайстни. От идейния проект до крайния продукт.