Печатницата е напълно оборудвана да задоволи всички нужди на своите клиенти посредвством нова машиина за офсетов печат.

KBA Rapida 75:

  • Максимален формат 60х75 см;
  • 5 цвята;
  • 1 лакова кула;
  • Спектър на медията – от 60 гр/кв.м до 450 гр/кв.м.