Производство на магнезиеви клишета за топъл печат и релеф със следните дебелини на материала : 1 мм; 1.63 мм; 3 мм; 7 мм.